Skip to main content

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh: tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2021

(13/01/2021 09:53)

Chiều ngày 12/01/2021, TAND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu TAND tỉnh có đồng chí La Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh; các đồng chí Phó Chánh án: Quách Tố Giang, Lý Ngọc Sơn, Huỳnh Thanh Tâm; các đồng chí là Chánh án TAND cấp huyện; Trưởng, phó đoàn Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh; các đồng chí được tặng Bằng khen, danh hiệu khen thưởng của TAND tối cao và toàn thể cán bộ, công chức TAND tỉnh. Tại 11 điểm cầu TAND cấp huyện có Lãnh đạo; Trưởng, phó đoàn Hội thẩm nhân dân TAND; cùng cán bộ, công chức TAND cấp huyện.

C:\Users\KTNV&THA\Desktop\New folder (4)\DSC08837_20210112104626551550.JPG

Đồng chí La Hồng, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Tâm, Phó Chánh án TAND tỉnh đã thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, năm 2020, TAND hai cấp trong tỉnh đã thụ lý 14.614 vụ, giải quyết 12.362 vụ, đạt tỷ lệ 84,59%. So với cùng kỳ năm trước thụ lý giảm 314 vụ (14.614/14.928); giải quyết tăng 1.542 vụ (12.362/10.820)

Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 7,86 vụ/tháng. So với cùng kỳ năm trước giảm 0,05 vụ/tháng (7,86/7,91). Trong đó, bình quân Thẩm phán cấp tỉnh giải quyết 2,69 vụ/tháng, Thẩm phán cấp huyện giải quyết 9,21 vụ/tháng.

C:\Users\KTNV&THA\Desktop\New folder (4)\DSC08832_20210112104725756750.JPG

Đồng chí Quách Tố Giang, Phó Chánh án TAND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2021

Trong xét xử các vụ án hình sự, cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không có tội và không để lọt tội phạm; đã quan tâm khắc phục có hiệu quả về án tạm đình chỉ, án quá hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, đã chú trọng làm tốt công tác hoà giải, đối thoại, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập chứng cứ cần thiết, đảm bảo giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật.

C:\Users\KTNV&THA\Desktop\New folder (4)\DSC08732_20210112104801327320-compressed.jpg

Đồng chí Lý Ngọc Sơn, Phó Chánh án TAND tỉnh báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020

Năm qua, TAND hai cấp trong tỉnh đã công bố 3.491 (tỉnh 375, huyện 3.116) bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án để nhân dân giám sát, tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động của Tòa án. Trong năm 2020, TAND hai cấp tỉnh đã tổ chức được 219 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp (tỉnh 30, huyện 189). Sau khi kết thúc phiên tòa, lãnh đạo đơn vị đã tiến hành tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm về kỹ năng điều khiển phiên tòa, xử lý các tình huống, về áp dụng pháp luật, công tác tổ chức….qua đó, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; nâng cao trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh.

C:\Users\KTNV&THA\Desktop\New folder (4)\DSC08707_20210112105048442440-compressed.jpg

Đồng chí Huỳnh Thanh Tâm, Phó Chánh án TAND tỉnh báo cáo tóm tắt công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Các mặt công tác khác như công tác kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án, công tác văn phòng, công tác tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại, cải cách hành chính tư pháp… cũng đạt được những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đã đề ra. 

C:\Users\KTNV&THA\Desktop\New folder (4)\DSC08819_20210112104642438430-compressed.jpg

Đồng chí La Hồng, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 mà TAND hai cấp trong tỉnh tập trung thực hiện, đó là: Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp; Nghị quyết số 01/NQ-BCSĐ ngày 04/01/2021 của Ban cán sự đảng TANDTC; Chỉ thị số 01/2021/CT-CA ngày 05/01/2021 của TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác: đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong hạn luật định; giải quyết án hình sự đạt tỷ lệ từ 90% trở lên, án dân sự đạt 85% trở lên, án hành chính 65 % trở lên, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa đạt từ 99 % trở lên; hòa giải thành các vụ việc dân sự từ 60% trở lên trên tổng số các vụ việc dân sự thụ lý. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong hệ thống Tòa án, lấy lời dạy của Bác Hồ về "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" làm mục tiêu rèn luyện, phấn đấu; lấy lời dạy của Bác Hồ về "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân" làm phương châm hành động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

C:\Users\AdminIT\Downloads\CHAU DOC NHAN CO-compressed.jpg

Đồng chí La Hồng, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh trao tặngCờ thi đua của Tòa án” của Chánh án TANDTC cho Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc có thành tích xuất sắc.

C:\Users\KTNV&THA\Desktop\New folder (4)\DSC08807_20210112104828232230-compressed.jpg

Đồng chí Lý Ngọc Sơn, Phó Chánh án TAND tỉnh tặng danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí La Hồng, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà TAND hai cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời,  Chánh án La Hồng yêu cầu TAND hai cấp trong tỉnh cần nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công tác đã đề ra; hạn chế án bị hủy, bị cải sửa nghiêm trọng; không để án quá hạn luật định do lỗi chủ quan; hạn chế án tạm đình chỉ. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 14 giải pháp của Chánh án TAND tối cao đã đề ra (có bổ sung thêm 02 giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 01/2021/CT-CA của Chánh án TAND TC là thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh và tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế), trong đó cần tập trung thực hiện các giải pháp sau: Tiếp tục tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, đạt tiêu chí ít nhất mỗi Thẩm phán xét xử 01 phiên tòa trở lên; đẩy mạnh thực hiện việc công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử TAND; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tư pháp; tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật công vụ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ, công chức phải tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác được giao.

Duy Bình


Các tin khác

Lượt xem: 1386
cdscv