Loading...
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm QĐ số 102/2007/QĐ.CA ngày 01/02/2007 của
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang)

_________________

1. Việc tiếp công dân đến khiếu nại; tố cáo; kiến nghị; phản ánh tại phòng tiếp công dân Tòa án nhân dân tỉnh An Giang (số 4, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Tp.Long Xuyên, An Giang).

2. Công chức tiếp công dân có nhiệm vụ thường trực tiếp công dân hàng ngày theo giờ hành chính.

3. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh An Giang định kỳ tiếp công dân vào ngày 15 và 30 hàng tháng (nếu trùng vào ngày lễ, ngày nghĩ, việc tiếp công dân sẽ dời lại vào ngày làm việc tiếp theo).

4. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh An Giang sẽ tiếp công dân trong trường hợp xét thấy cần thiết./.

CHÁNH ÁN

(Đã ký)

  


cdscv