Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
LA HỒNG
Năm sinh: 1963
Quê quán: Phường B, Châu Đốc, An GiangPhó Chánh án

Image
QUÁCH TỐ GIANG
Năm sinh: 1978
Quê quán: TT. Tri Tôn, Tri Tôn, An GiangPhó Chánh án

Image
LÝ NGỌC SƠN
Năm sinh: 1965
Quê quán: Mỹ Phước, Long Xuyên, An GiangPhó Chánh án

Image
HUỲNH THANH TÂM
Năm sinh: 1974
Quê quán: P. Châu Phú B, Châu Đốc, An Giangcdscv