Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

6.825

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

981

Hình sự

1.598

Dân sự

2.856

Hôn nhân và gia đình

133

Kinh doanh thương mại

45

Hành chính

3

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.209

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv