Loading...
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu năm 2022

(21/01/2022 09:49)

Ban Chấp hành Công đoàn và lãnh đạo TAND thị xã Tân Châu phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021

Sáng ngày 20/01/2022 Ban Chấp hành Công đoàn và lãnh đạo TAND thị xã Tân Châu phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021, đề ra Nghị quyết thực hiện kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Bạch Tuyết - Thủ trưởng đơn vị, đồng chí Phạm Hòa Bình - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tòa án thị xã cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động.

C:\Users\CoQuan\Desktop\HN CUOI NAM TANCHAU 01.jpg

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022,  báo cáo thu chi tài chính Công đoàn 2021; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Năm 2021 được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của TAND tỉnh, LĐLĐ thị xã. Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu tập trung nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoạt động công đoàn đã mang lại lợi ích thiết thực trong việc thực hiện các chế độ, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức và người lao động. Bên cạnh đó, còn vận động cán bộ, công chức và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Tòa án tỉnh, LĐLĐ thị xã và địa phương phát động.

C:\Users\CoQuan\Desktop\HN CUOI NAM TANCHAU 02.jpg

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Thủ trưởng đơn vị với Chủ tịch Công đoàn

Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu

Tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Thị Bạch Tuyết và đồng chí Phạm Hòa Bình đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Lãnh đạo cơ quan.

Với những kết quả đạt được năm 2021. TAND thị xã Tân Châu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được tặng thưởng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao, 02 cá nhân đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Trong đó, 01 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao, 01 cá nhân đạt danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực”, 05 cá nhân được tặng Giấy khen của Chánh án TAND tỉnh; 01 cá nhân được LĐLĐ thị xã tặng Giấy khen. Ngoài ra, trong năm BCH Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2021”.

C:\Users\CoQuan\Desktop\HN CUOI NAM TANCHAU 03.jpg

Đồng chí Huỳnh Thị Bạch Tuyết – Chánh án TAND thị xã Tân Châu

phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Bạch Tuyết - Thủ trưởng đơn vị nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Tòa án thị xã trong năm qua. Đồng thời, khẳng định có được kết quả sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Đ/c mong rằng tập thể CBCC, người lao động cùng nhau tham gia, tổ chức các phong trào thi đua; đẩy mạnh hơn nữa mọi hoạt động; xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao trong tập thể, hoàn thành tốt các mặt công tác được cấp trên giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực phát huy hơn nữa nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm v năm 2022./.

                 Ninh Ngọc


Các tin khác

Lượt xem: 552
cdscv