Loading...
Skip to main content

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban tuyện giáo Huyện ủy, với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú.

(14/06/2021 09:14)

Thường trực Huyện ủy An Phú đã tổ chức buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan nhà nước (Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân) và cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân).

Căn cứ Quyết định 238-QĐ-TW, ngày 30/9/2020 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Công văn số 84-CV/TU, ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với Cơ quan nhà nước (Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân) và Cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân) trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm Nhân dân quan tâm.

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG-3280.JPG

Lãnh đạo Ban tuyên giáo,Tòa án, Viện kiểm sát ký kết Quy chế (ảnh: Thuận Lợi)

Chiều ngày 11/6/2020 Thường trực Huyện ủy An Phú đã tổ chức buổi lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan nhà nước (Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân) và cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân). Tại buổi lễ ký kết còn có sự tham dự của Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội nông dân.

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG-3282.JPG

Các đại biểu tham dự lễ ký kết (ảnh: Thuận Lợi)

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ chính trị và Tỉnh ủy An Giang về việc phối hợp trong công tác tuyên giáo và cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm nhân dân quan tâm trên địa bàn huyện nhà, mong rằng sau khi ký kết Quy chế sẽ tạo điều kiện để huyện An Phú ngày càng phát triển giải quyết được các vấn đề nhân dân và dự luận quan tâm, mang tiếng nói chung trong việc xử lý các điểm nóng về dư luận trên địa bàn huyện An Phú./.

                    Phong Phi

                    


Các tin khác

Lượt xem: 237
cdscv