Skip to main content

Đảng ủy Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

(22/01/2020 16:30)

Ngày 22/01/2020, Đảng ủy TAND tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Lượt xem: 34
cdscv