Skip to main content

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

(19/11/2019 10:46)

Tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang, TAND tỉnh An Giang phối hợp với UBND và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Lễ ký kết 02 Quy chế “Quy chế phối hợp công tác giữa UBND, TAND và VKSND tỉnh"

Chiều ngày 15/11, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang, TAND tỉnh An Giang phối hợp với UBND và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Lễ ký kết 02 Quy chế “Quy chế phối hợp công tác giữa UBND, TAND và VKSND tỉnh”“Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp”.

C:\Users\admin\Desktop\KY KET QUY CHE PHOI HOP UBND+TA-VKS\IMG_8863_20191118101230660660.JPG

Quang cảnh buổi Lễ

Đến dự buổi Lễ có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; La Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh; Lê Xuân Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

C:\Users\admin\Desktop\KY KET QUY CHE PHOI HOP UBND+TA-VKS\IMG_8870_20191118101243889880.JPG

Ông La Hồng, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh An Giang thông qua Quy chế phối hợp công tác

Tại buổi Lễ, ông La Hồng, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh đã thông qua Quy chế “Quy chế phối hợp công tác giữa UBND, TANND và VKSND tỉnh” (gọi tắt là Quy chế). Quy chế có 03 chương, với 18 điều quy định về việc phối hợp công tác giữa UBND, TAND và VKSND tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của luật, gồm: phối hợp trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND, Chủ tịch UBND; trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trong công tác đào tạo cán bộ; công tác hợp tác quốc tế; phối hợp trong giải quyết các vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các việc khác theo quy định của pháp luật...

C:\Users\admin\Desktop\KY KET QUY CHE PHOI HOP UBND+TA-VKS\IMG_8896_20191118101338529520.JPG

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang  phát biểu tại buổi Lễ

Cũng tại buổi Lễ, ông Lê Xuân Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh thông qua “Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp” giữa TAND và VKSND tỉnh. Quy chế này gồm có 3 chương, 16 điều quy định về phạm vi, mục đích, nguyên tắc, phương thức phối hợp trong việc chọn án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, về cách thức tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; Phối hợp trong giai đoạn chuẩn bị, tại phiên tòa, sau phiên tòa rút kinh nghiệm, trong việc kiểm tra, đánh giá; sơ kết việc thực hiện Quy chế… Ông Lê Xuân Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh cho rằng: việc ký kết Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải các tư pháp là góp phần nâng cao chất lượng phiên tòa xét xử các loại án, bảo đảm việc tranh tụng thật sự khách quan, dân chủ và công khai giữa những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo yêu cầu cải cách tư pháp.

C:\Users\admin\Desktop\KY KET QUY CHE PHOI HOP UBND+TA-VKS\IMG_8878_20191118101304584580.JPG

Lãnh đạo UBND, TAND và VKSND tỉnh An Giang ký kết Quy chế phối hợp

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc ký kết Quy chế phối hợp là nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp công tác giữa UBND, TAND và VKSND tỉnh An Giang trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; cũng như để đảm bảo việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính và các vụ việc khác trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị ngay sau khi ký kết Quy chế, Lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, TAND và VKSND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy chế tại mỗi cơ quan, đơn vị; phải thực hiện đúng nội dung công tác phối hợp mà Quy chế đã quy định. Đồng thời, phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, báo cáo kịp thời việc thực hiện Quy chế đến Thường trực UBND, TAND và VKSND tỉnh.

Duy Bình


Các tin khác

Lượt xem: 92
cdscv