Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

9.375

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.437

Hình sự

2.149

Dân sự

3.899

Hôn nhân và gia đình

174

Kinh doanh thương mại

53

Hành chính

3

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.659

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv