Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

10.045

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.532

Hình sự

2.264

Dân sự

4.202

Hôn nhân và gia đình

185

Kinh doanh thương mại

54

Hành chính

3

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.804

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv